МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНОГО ДОСВІДУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  Галина Лук’яненко (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми зумовлена проблемами, з якими стикається Україна на шляху модернізації освіти. Необхідність вирішення невідповідності між сталими стратегіями морального виховання та культурними реаліями сьогодення вимагає принципово інших підходів. Ознайомлення і вивчення історичного минулого має велике пізнавально-виховне значення. Створення нового має базуватись та поєднуватись із успадкованими надбаннями попередніх поколінь свого та інших народів.