ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ

  Наталія Кипиченко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі реформування системи педагогічної освіти актуальною є принципово інша організація педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи. Сучасними дослідниками (Л. Бірюк, Н. Волкова, С. Кара, Л. Кацова, С. Мартиненко, О. Підгурська, Л. Савенкова, Л. Хомич, О. Яковлева) переконливо доведено, що педагогічна практика займає одне з центральних місць у професійній підготовці вчителя. Водночас О. Савченко справедливо наголошує на існуючій диспропорції між теоретичною і практичною підготовкою майбутнього педагога, що «спотворює бачення молодим учителем педагогічної діяльності.