ЗМІСТОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІННЯ ВЧИТИСЬ

  Олеся Закраєвська (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни ставлять досить вагомі вимоги до підготовки вчителя нової генерації, що потребує створення та застосування нових освітніх систем, зміни освітнього процесу, його змістово-методичного забезпечення: форм, методів і засобів навчання. З огляду на це виникає необхідність у розробленні сучасної моделі підготовки майбутнього педагога, готового до формування в учнів уміння вчитись. Таким чином, модернізація змісту освіти є нагальною проблемою, що потребує вдосконалення існуючої підготовки вчителя, здатного активно застосовувати здобуті знання й уміння в професійній діяльності.