ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

  Тетяна Булгакова (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі становлення громадянського суспільства проблема художньо-естетичного виховання набуває дедалі більшої гостроти. Як учень буде сприймати естетичне в житті, в такому напрямі буде формуватись особистість. Усі процеси, що відбуваються в політично-економічному житті країни, відбиваються на освітній системі, тому дуже важливо виховати художньо-естетичну культуру підростаючого покоління на основі взаєморозуміння та толерантності. Успішне формування здатності сприймати та перетворювати дійсність за законами краси залежить від аналізу та критичної переробки теоретико-методичних аспектів цієї проблеми, що накопичені в минулому.