Конкурентоспроможність – синергія стратегічного та оперативного управління на підприємстві

  Тамара Пасічна (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми дослідження зумовлена активним розвитком нових підходів до оцінки конкурентоспроможності та врахування її результатів в стратегічному та оперативному управлінні на підприємстві. Дослідження у сфері проблем управління та формування конкурентоспроможних механізмів стратегічного та оперативного управління висвітлювали зарубіжні та вітчизняні вчені: Д. Аакер, Р. Акофф, А. Вайсман, Д. Міллер, Б. З. Мільнер, М. Портер, Л.О. Чорна та інші. Разом із тим залишаються недостатньо дослідженими питання зв’язку системи автоматизації зі стратегією розвитку підприємства, показниками її господарської діяльності та виконанням оперативних завдань.