Напрямки удосконалення облікового відображення зносу основних засобів

  Ельвіра Ординська (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

Амортизація як економічна категорія давно є предметом уваги як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Економісти і надалі проводять дискусії, щодо сутності амортизації, необхідності та методів її відображення у фінансовій звітності. Проте, в бухгалтерському обліку амортизація дано визначається як процес розподілу витрат, пов’язаних із придбанням основних засобів. В Україні склалася така ситуація, що відображення зносу в обліку викликає проблеми на практиці та суперечки між науковцями. В першу чергу це зумовлено науково-технічним прогресом а також дисонансом у світовому економічному розвитку та економічному розвитку України.