Конкурентоспроможність регіонів України в контексті екологічної безпеки

  Володимир Мартиненко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Поглиблення міжрегіональних диспропорції соціально-економічного розвитку призводить до зниження рівня конкурентоспроможності України та регіонів. Не задовільною є і екологічна ситуація, що склалась у регіонах. Це дає підстави для пошуку шляхів спрямованих на покращення навколишнього природного середовища, що в результаті сприятиме привабливості територій для інвестицій та активізації економічної діяльності, що в свою чергу підвищить рівень конкурентоспроможності регіонів. Тому виділення екологічної складової в конкурентоспроможності регіону дає можливість визначити та скористатися економіко-екологічними перевагами розвитку регіону. У той же час екологічний фактор лімітує економічний розвиток чим знижує конкурентоспроможність регіону.