ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Ганна Коноплицька (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні ринкові зміни та невизначеність факторів впливу у виробничо-торговельному середовищі обґрунтовують необхідність маркетингових досліджень, які дозволяють досягти зниження ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання і розуміння стану та динаміки факторів оточуючого середовища. Метою проведення маркетингових досліджень та раціонального застосування елементів технології організації маркетингу у середовищі ринкових змін, є виявлення можливості підприємства посісти конкурентні позиції на ринку, знизити ризик і міру невизначеності, збільшити ймовірність успіху діяльності підприємства.