РИЗИКИ ТА ОБМЕЖЕНННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  Ганна Коломієць (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Корпоративне податкове планування в сучасній науковій літературі розглядається як оптимізація податкового портфеля підприємства, ускладнена ефектом взаємного впливу кількісних і якісних факторів функціонування суб’єкта господарювання. Такий підхід до податкового планування, його впливу на інтереси суб’єктів господарювання розглянуті у працях таких економістів Мельник П.В., Юткіна Т.Ф., Крисоватий А.І., Філоненко М.М., Гацька Л.П., Косарська Н.Е., Іванов Ю.Б., Тищенко А.Н., А.Я.Кізима, Бризгалін А.В. та інші.