ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Ярослав Байделюк (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні, нові вимоги до надання послуг, зміни в комплексі виробничих відносин вимагають нових підходів до управління торговельно-сервісними підприємствами. Входження України в європейський союз також обумовлює використання нових методів управління, зокрема логістичного управління не тільки транспортних потоків, а і системи управління підприємством в цілому.