30 июня, 2022

XLVІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ — ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ

      Володимир Стеценко (Богуслав, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Постать Дмитра Івановича Чижевського (1894–1977) — відомого українського філософа і славіста, історика філософської думки в Україні, посідає особливе місце серед видатних мислителів України. Зокрема, він є автором перших узагальнюючих праць з історії української філософії. Та Д. Чижевський не обмежував себе лише історико-філософською тематикою, спектр його наукових інтересів надзвичайно широкий: він писав на теми філософії й історії філософії, літературознавства, мовознавства, історії культури і релігії та ін.