31 мая, 2021

ХХХVІІI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Необхідність вивчення психологічних особливостей осіб, які вчиняють злочини, є невід'ємним атрибутом багатьох кримінологічних досліджень. Відповідні питання розглядаються в рамках проблеми особистості злочинця, якій присвячені не тільки самостійні глави більшості підручників по крімінології, [1, с.57] а й монографічні видання [2, с.134]. Вчинення будь-якою людиною злочину цілком дозволяє говорити про якісну своєрідність його особистості [3, с.37], яка в найбільш широкому розумінні означає сукупність властивостей, притаманних людині. Тому особистість злочинця можна визначити як специфічну сукупність властивостей людини, яка вчинила суспільно небезпечне кримінально-протиправне посягання. Дана специфіка в міру розвитку науки вбачалася в її криміногенності [4, с.46], громадської небезпеки [5, с.44], а останнім часом - в антигромадській спрямованості, кримінальної «зараженості» [6, с.47]. Володіння такого роду якістю в даний час вже не вважається фатальною схильністю до злочинної поведінки, але дискусії про його зміст, появі, зміні та зникнення продовжуються.

 • ПСИХОЛОГІЯ СВІТОСПРИЙМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ

    Анастасія Грабовська (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Вступ. Світогляд, як ми знаємо є дуже многогранним поняттям, що ж там можливо й говорити про «світогляд злочинця». Ця тема розглядається с багатьох сторін, з таких як: філософія, психологією, соціологією та юридичними науками. Дослідження індивідуальних якостей злочинця в однакових злочинах, ми зможемо відвести злочини до конкретного типу злочинця, і з цим можливо також прогнозувати нові правопорушення, обирати мери притягнення до відповідальності злочинця.

 • Смартфон, планшет або комп’юте рможуть бути надзвичайно продуктивними інструментами, але нав’язливе використання цих пристроїв може заважати роботі, навчанню та стосункам. Залежність від телефона, яку іноді називають проблематичним використанням мобільних телефонів, є поведінковою залежністю, яка вважається подібною до залежності від інтернету, азартних ігор, покупок чи відеоігор та призводить до серйозних порушень здоров'я та проблем у житті.

 • Постановка проблеми. На сьогоднішній день люди активно використовують інформаційні та комунікаційні технології. Це створило для них низку проблем щодо сприйняття, переосмислення та усвідомлення документованих або публічно оголошених відомостей про соціально-політичні, економічні, духовно-культурні та інші події і явища, що відбуваються у нашому суспільстві, державі, довкіллі, на міжнародній арені, у всьому світі взагалі.

 • СУЧАСНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОЧИМА ГРОМАДЯН

    Сергій Крипович (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Найважливішим компонентом в системі забезпечення безпеки співробітників НП є їх професійна захищеність. Безпека співробітників правоохоронних органів - це стан їх захищеності від протиправної діяльності формувань організованої злочинності і окремих осіб у всіх її формах, здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам і прагненням,зберігаючи працездатність і оперативно-технічний потенціал.

 • Для ефективного спілкування з дітьми різного віку потрібно забезпечити задоволення їх базових потреб: потреби у безпеці; потреби у безумовній любові; потреби у визнанні; потреби у пізнанні та набутті навичок; потреби бути собою; потреби бути дитиною. Для цього потрібно створити дитині відчуття безпеки та захищеності, добре ставитися до неї, відзначати її здібності; бути прикладом для наслідування; сприймати дитину такою, якою вона є.

 • Криміналістика та юридична психологія досить давно вивчають особистість серійних злочинців, однак, якщо проаналізувати динаміку досліджень, з досить високим ступенем надійності можна зробити висновок про зниження ефективності даного дослідження. Використовувані в сучасній криміналістичної та психологічній науці методики, що базуються на даних про особу злочинця, є в основному запозиченими (методика побудови психологічного профілю невідомого злочинця, методика географічної профілізації, методика «аналіз тверджень»).

 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

    Анастасія Давиденко (Дніпро, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  Метою даної роботи є розкриття теоретичних положень щодо вивчення особистості жінки, яка вчинила злочин, оскільки таке дослідження є важливим теоретичним знанням для визнання причинно-наслідкових зв'язків, що лежать в основі злочинності жінок, та забезпечення реалізації заходів, які відповідають превентивному характеру. Також важливим є розкриття деяких особливостей, загальних для всіх злочинців, та специфічні особливості категорії жінок-злочинців, щоб висвітлити психологічні особливості жінки-вбивці.

 • ПСИХОЛОГІЯ ТЕРОРИСТІВ-СМЕРТНИЦЬ

    Єлизавета Токмань (Дніпро, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  Метою дослідження є психологія терористів-смертниць та аспекти їхньої поведінки. В кінці двадцятого століття деякі дослідники тероризму були змушені констатувати його відносну «фемінізацію». У багатьох західноєвропейських країнах жінки склали від однієї чверті до половини всього складу терористичних угруповувань: в Німеччині - 47%, в Італії – 44%, у Франції – 46%, в Іспанії - 21% тощо. Терористичні групи, що складаються виключно з жінок, були утворені непальскими маоїстами і Робочою партією Курдистану. Особливо багато жінок налічують терористичні структури, створені в Німеччині, Латинській Америці і Палестині. Жінки стояли біля витоків таких відомих організацій, як італійські «Червоні бригади», «Японська Червона армія», американська «Єдина армія звільнення». Довгий час начальником штабу і фактично організаційним керівником і натхненником баскського сепаратистського угрупування ЕТА («Батьківщина і свобода басків») була жінка. Мексиканська лівоекстремістська організація Б2М, більш відома як «Союз сепаратистів», довгий час управлялася жінкою.

 • Терористичний акт, а тим більше інцидент, пов'язаний із захопленням заручників, раніше розглядався в нашій країні як надзвичайна подія «місцевого значення». Фіксація подібних епізодів і їх подальша обробка носили безсистемний і ненауковий характер, а матеріали оперативно-службової діяльності переговірників засекречували. На початку XXI століття в багатьох країнах світу, тероризм з «ситуацією заручників» придбав загрозливих розмірів. Про це свідчать не тільки трагічні події, пов'язані із захопленням заручників з політичних мотивів в театральному центрі на Дубровці в Москві (2002 р), в середній школі № 1 Беслана (2004 р), в індійському місті Мумбаї (2008 г.) або в столиці Філіппін Манілі (2010 р). Насторожують безперервні випадки викрадення цивільних осіб з метою отримання викупу.