30 сентября, 2019

ХІХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ІСТРІЯ СТВОРЕННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ІСНУВАННЯ ДСБЕЗ

      Анастасія Кондратенко (Харків,Україна) |    Скачать статью |  Link

    5 липня 1993 року день створення державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. Історія цього підрозділу і його працівників – сягає багатьох десятиріч. Першим спеціалізованим підрозділом у системі органів внутрішніх справ, що став вести цілеспрямовану боротьбу з корисливими злочинами економічної спрямованості, була служба боротьби з розкраданнями соціалістичної власності (БРСВ), створена наказом НКВС СРСР від 16 березня 1937 р. № 00118. Саме цим наказом було затверджено і «Положення про відділ по боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності та спекуляцією ГУРСМ НКВС СРСР». Відповідно до положення служба була створена для боротьби з розкраданням соціалістичної власності в організаціях і установах держторгівлі, споживчої та інвалідної кооперації, заготівельних організаціях і ощадкасах, а також для боротьби зі спекуляцією. Працівники цієї служби виконували завдання по боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності та спекуляцією майже до кінця вісімдесятих років.