29–30 июня, 2014

ІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В типових для сучасного українського суспільства умовах громадянської пасивності, корумпованості владних органів та посткризової інституційної деструкції особливого значення набуває розробка, вивчення та впровадження новітніх високоефективних соціальних інновацій, які дозволять суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності всіх інститутів управління. Однією із найбільш перспективних та дієвих соціальних інновацій небезпідставно вважається міжсекторальна співпраця, яку традиційно визначають як продуктивне та взаємовигідне партнерство представників влади, бізнесу та територіальних громад або ж громадських організацій [9; с. 17.].

  • Постановка проблеми. Одним із важливих етапів у процесі побудови спроможних територіальних громад є систематизація та впорядкування системи надання публічних послуг населенню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Адже на сьогоднішній день ми маємо непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування, які призводять до компетенційних спорів між органами місцевого самоврядування й органами виконавчої влади, що є наслідком несвоєчасного та неякісного надання публічних послуг громадянам.