29–30 сентября, 2017

ХLII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Oʻzbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qoʻlga kiritib, mustaqil taraqqiyot yoʻlini tanlagach, jahon hamjamiyatining teng huquqli a`zosi sifatida xalqaro munosobatlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Oʻzbekiston oʻzaro munosabatlarda tenglik, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, oʻzaro foydali va teng huquqli hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada va butun jahon miqyosida tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlash kabi tamoyillarga tayangan holda jahon hamjamiyati safiga oʻz oʻrni va maqomiga ega boʻlib kelmoqda.