ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СИМВОЛУ В ПОЕТИЧНОМУ ТВОРІ Е.П. ДЖОНСОН “THE CATTLE THIEF”

  Яна Просяннікова (Херсон, Україна) |    Скачать статью

Життя – це рух, рух уперед, до майбутнього. Якщо перефразувати народну мудрість “людина, яка забула своє коріння, не має майбутнього”, то можна зазначити, що майбутнє не можливе без минулого. І в цьому випадку символ виступає медіатором, який акумулює у собі спадок минулого й устремління до майбутнього [5, c.167], що в результаті пояснює його багаторівневу смислову структуру, неоднозначний характер його співвідношення з предметом, який він позначає.