ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЕМПІРИЧНИХ МОД В АНАЛІЗІ ВІБРАЦІЙНИХ ДАНИХ

  Мар’ян Слабінога, Богдан Пашковський (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

В процесі аналізу технологічних параметрів промислових об'єктів принциповим є застосування якомога ширшого спектру методів видобування даних для отримання максимальної інформації про стан об'єкта. Одним із найновітніших та найбільш перспективним методом аналізу даних є метод розкладу сигналу на емпіричні моди з використанням перетворення Хуанга-Гільберта. Зокрема, даним методом аналізувалися пошкодження в підшипниках [1], шестернях [2], валах [3]. Даний метод дозволяє аналізувати дані, що не носять стаціонарного характеру за рахунок того, що модель сигналу не задається попередньо, а формується в результаті розкладу, що дає можливість аналізувати локальні явища.