ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАВДАНЬ

  Наталія Стахнюк (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Скачать статью

При незаперечну роль мотивації під час вивчення іноземних мов, її визначення, структуру та функції написано досить багато вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Однак, питання позитивного впливу завдань на ефективне засвоєння знань заслуговує на більш детальне вивчення. Сучасна методика викладання іноземних мов вимагає абсолютної заангажованості студента, тобто сильної внутрішньої мотивації. Він повинен бути активним учасником процесу навчання, перебувати у самому його епіцентрі, бути актором, який грає різні суспільні ролі, безпосередньо пов’язані з використанням іноземної цільової мови. Ідеальною є ситуація, за якої студента не навчають, а він сам вчиться, адже вивчення мови є безперервним процесом, що триває усе життя та вимагає значних зусиль. Саме тому розвиток мотивації є одним з пріоритетних факторів методологічного підґрунтя, запропонованого Європейською системою оцінювання мовних компетенцій [5]. Оскільки завдання є основним знаряддям навчання, тому варто сконцентруватися саме на питанні: у чому ж полягає їх мотиваційна роль та стимулюючий характер у процесі опанування польською мовою як іноземною?