РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ТА ПОДОЛАННІ НЕУСПІШНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ

  Парасковія Сахно, Юлія Литюга (Суми, Україна) |    Скачать статью

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблеми неуспішності студентів та ролі викладача у процесі подолання цієї проблеми. Визначальну роль у процесі пізнання, що здійснюється крізь призму соціальної взаємодії, відіграє сумісна співпраця викладача та студента. Співпраця реалізується на основі виконання певних навчально-виховних завдань. Рівень їх виконання залежить від сприймання студентами їх життєвої необхідності. Проблему ролі викладача у навчальному процесі досліджували Б.Г. Ананьєв, В.І. Слободчиков, Є.І. Ісаєв, В.О. Татенко, О.М.Леонтьєв, О.О. Євдокімова, А.С. Макаренко. Причини труднощів в учбовій діяльності розглядали педагоги і психологи (М.А. Данілов, В.І. Зикова, Н.А. Менчинська, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурія, Ю.К. Бабанський, А.А. Смірнов, Л.С. Славіна).