Мовна комунікація як спосіб існування мови разом з мовленням

  Людмила Люлька, Ірина Редзюк (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Мова вважається універсальною формою первинної концептуалізації світу і раціоналізації людського досвіду, сховищем несвідомого стихійного знання про світ, історичною пам'яттю про минулі знаменні події в історії народу. 1. У мові відображаються різні моделі «бачення світу» (вислів В. фон Гумбольдта, [2, с. 22]) носіїв мови. Ця відмінність закріплюється у вигляді різноманітних можливостей формування і розвитку мовних значень і форм. Мова народу є не тільки інструментом спілкування і впливу, а й засобом засвоєння культури, отримання, збереження та передачі культурно-значимої інформації. Мова - це особливий спосіб існування культури, фактор формування картини світу.