ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ ДВОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПІДМЕТА І ПРИСУДКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

  Наталія Левус (Львів, Україна) |    Скачать статью

Двоскладне речення– це речення, граматична основа якого складається з двох головних членів - підмета і присудка. За структурою двоскладним реченням протиставлені односкладні, так як в останніх представлений тільки один головний член, схожий за формою з одним з головних членів двоскладного речення - або з підметом, або з присудком. Отже, розглянувши способи вираження головних членів двоскладного речення, ми дізнаємося і характер вираження головного члена в односкладних реченнях.