ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ У МУЗИЧНО-ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  Надія Стефіна (Суми, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (2014) передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток учня як творчої особистості, визнання її самобутності й самоцінності, формування в учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, музично-творчих зокрема, набуття у процесі навчання в сучасній загальноосвітній школі.Проблема пошуку нових шляхів використання дитячого музичного фольклору у навчально-виховному процесі на уроках музичного мистецтва у початкових класах в умовах сьогодення стоїть особливо гостро.