ВИКОРИСТАННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИXX – ПОЧАТКУXXIСТОЛІТЬ У ПРАКТИЦІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  Ірина Гринчук (Тернопіль, Україна), Оксана Яременюк (Теребовля, Україна)  |    Скачать статью

Сучасна музична педагогіка трактує процес фахової підготовки майбутнього музиканта-педагога як процес формування творчої особистості, спрямований на саморозвиток студента через осмислення особистісних стратегій, формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, світу мистецтва, до реалій педагогічної дійсності(Г. Падалка [6], О. Ростовський, О. Рудницька [7], О. Олексюк та ін.).