АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПЕРШОМУ КУРСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Олена Чиханцова (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Недостатня розробленість основ формування психологічної готовності учнів старших класів до оволодіння іноземними мовами у ВНЗ стримує створення єдиного підходу щодо такого навчання, помітно впливає на якість знань і навичок студентів з іншомовного спілкування за фахом. Оволодіння учнями основами іноземної професійної мови вельми актуальне в процесі їх профільного навчання у старшій школі і сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування у майбутньому професійному середовищі. Профільне навчання учнів старшої школи на сьогодні майже не пов’язане з вивченням курсу іноземних мов, не закладено у його зміст. Як наслідок, не враховується і не розвивається професійна мотивація старшокласників, зменшується їх інтерес до оволодіння іноземною мовою, а в кінцевому результаті виявляється їх психологічна неготовність до засвоєння у ВНЗ іноземних мов у контексті професіоналізації майбутніх фахівців