ДИДАКТИЗАЦІЯ РОЗУМІННЯ НА СЛУХ ФРАНКОМОВНИХ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ СТУДЕНТАМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ

  Олена Крекотень (Суми, Україна) |    Скачать статью

Варто відмітити, що метою вивчення іноземної мови є оволодіння певним комплектом навичок, що дозволять спілкуватись в автентичних професійних ситуаціях. Не викликає сумніву як важливість розуміння іноземної мови на слух, адже висловлюватись без розуміння співрозмовника неможливо, так і складність цього процесу, особливо по відношенню до французької мови, де швидкість мовного потоку викликає певні складнощі у студентів-початківців. Викладач стикається зі ще більшими складнощами, бо у вітчизняних підручниках з французької мови фахового спрямування дуже мало уваги приділяється розумінню на слух. Тому вважаємо доцільним як теоретичне, так і практичне дослідження теми.