ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД(ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ)

  Микола Васюк (Київ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Застосування будь-якого покарання як прояву кримінальної репресії вимагає обачного підходу, оскільки йому властива й низка негативних моментів. Тому важливим завданням є мінімізація негативних властивостей покарань, підвищення їх ефективності як необхідного засобу захисту суспільства від найбільш небезпечних посягань, підтримання законності та правопорядку.