ВИКОРИСТАННЯ ЗОРОВОЇ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ, ЯК МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Марина Ткачук (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Важливими процесами інтеграції та переорієнтування сучасної системи освіти стали внесені зміни щодо Нової української школи, оскільки першочерговим завданням даної концепції виступає формування в учнів усіх життєво необхідних компетентностей для вирішення проблем, які постають перед молодшим школярем. Саме тому, з’явилася гостра необхідність у пошуку більш ефективних шляхів підвищення якості навчання. А також виникла потреба в удосконаленні роботи вчителя, використання ним сучасних технологій навчання, подання навчального матеріалу за допомогою зорової наочності, важливість якої полягає у створенні умов для чуттєвого сприйняття учнями навколишнього середовища. Основною метою сучасного процесу навчання виступає розвиток особистості учня, який би мав бажання вдосконалюватися та у подальшому реалізувати здобуті знання на практиці. Саме тому використання зорової наочності, як методу,є важливим чинником освоєння учнями навчального матеріалу.