НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Наталія Ковда, Наталія Забарна (м. Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Недержавнепенсійнезабезпечення є одним ізважливихелементівсоціальногорівнянаселення, важливимзавданням для України, на сьогоднішній день, існує радикальна змінапенсійноїсистеми за допомогоюякоїможна буде підвищитисоціальнийрівеньпенсіонерів. Пенсійнезабезпечення є однією з складних та соціальноважливих проблем для України.