РИЗИКИ МІЖКОНФЕСІЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  Олександр Жеребцов (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Будь-якому сучасному демократичному суспільству властива така риса як деідеологізація, коли жодна політична сила не може запропонувати загальнооб’єднуючої ідеології, в суспільстві виникає попит на моральні цінності які здатні виконати роль такої ідеології. Однією з таких цінностей завжди була релігія. В суспільстві завжди існує різниця інтересів і цілей різних його верств. І допоки існуватиме ця різниця (а існувати вона буде завжди в демократичному суспільстві) ­— до того часу будуть існувати різні ідеології.