ЕКСТРАЛІГВАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТСНОСТІ В ГОВОРІННІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

  Оксана Кінджибала (Київ, Україна) |    Скачать статью

Сучасна семіотика стверджує, що ми повинні розглядати мовне спілкування як певний спосіб комунікації, адже таким чином ми передаємо нашому співрозмовнику інформацію про певні події, іноді факти. Підтвердження нашої думки знаходимо у роботах дослідника Алана Піза, який підтверджував результатами його досліджень значимість невербальних засобів спілкування у комунікації в суспільстві. Опираючись на роботи дослідника Бердвіссла, ми можемо стверджувати, що більше ніж половина інформації під час спілкування передається саме завдяки невербальним засобам спілкування.