РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Софія Король (Київ, Україна) |    Скачать статью

Метою діяльності суб'єктів господарювання є отримання прибутку, що уможливлюється завдяки вчасному впровадженні та раціональному використанні методичних підходів економічного аналізу, особливо у поєднанні із системою управлінського обліку. Показники економічного аналізу дозволяють приймати ефективні управлінські рішення, що сприяють економному використанню ресурсів, запобігають зайвим витратам, дозволяють уникнути прорахунків, сприяють вирішенню різного рівня складності управлінських завдань. Досягти цього можливо завдяки розрахунку релевантних показників фінансового стану та фінансово-господарської діяльності підприємства.