ОСОБЛИВОСТІ АНТИКИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

  Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Туристична сфера є дуже чутливою до соціально-економічних змін загалом та до змін окремих факторів, які визначають розвиток туристичного бізнесу. Тому дослідження ризиків у туризмі, кризових станів і обґрунтування антикризових управлінських рішень є тематикою багатьох наукових досліджень.