ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  Христина Якимовська, Світлана Луців (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Важливим завданням навчання мови у початкових класах вважають розвиток мовлення учнів. А найважливішим з його аспектів є збагачення словникового запасу. Основним засобом поповнення словникового запасу є словникова робота, об’єкт якої є слова, які не­зрозумілі для учнів не тільки в орфографічному, а й у семантичному плані.