Нормативне забезпечення інклюзивної освіти

  Ірина Садова, Вікторія Гаврон (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Впровадження інклюзивної освіти в нашій країні має на меті забезпечення права на якісну освіту всім без винятку громадянам, у тому числі дітям з особливими освітніми потребами (ООП). Її мета – сприяти ефективній реалізації антидискримінаційних заходів, підвищенню якості навчання для всіх дітей відповідно до їхніх освітніх потреб у загальноосвітніх школах. Протягом багатьох десятиліть у фокусі численних науково-педагогічних дискусій перебували ефективні стратегії інклюзивної освіти, що передбачали створення справді гуманістичного суспільства, фундаментальним базисом якого постає інклюзивна культура. Сьогодні в результаті продуктивного міжнародного співробітництва та науково-практичної діяльності педагогів вироблені спільні ефективні напрями реалізації інклюзивної освіти як важливого етапу у глобальному розвитку людства. Актуальність означеної проблеми пов'язана, насамперед, з тим, що освіта як найважливіше соціально-культурне право людини і суспільна сфера життя суттєво впливає на розвиток особистості.