ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ 

    Людмила Посна (Суми, Україна) |    Скачать статью

В  освіті  України  склалась  ситуація,  яку  можна означити як розвиток нового освітнього середовища, необхідними складовими якого на  всіх  рівнях  стали інформаційні технології. Інформаційні і комунікаційні технології є очевидними проявами інформаційної революції. Інформатизація освіти з огляду на специфіку самого процесу передавання знань потребує ретельного відпрацьовування використовуваних технологій створення електронних освітніх ресурсів.