Українські народні традиції у системі сучасної початкової школи

  Наталія Калита, Марина Держипільська (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Одним із пріоритетних напрямів реформування виховного процесу в державній національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)» визначено «утвердження принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, добра, краси, працелюбності, інших добро чинностей» [2]. Такі принципи завжди були притаманні українському народу, ними пронизана вся система його національно-культурних цінностей.