ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Анастасія Дзюдзя, Світлана Луців (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Основною метою сучасної школи є формування здорової особистості. Тому кожна школа сьогодні шукає свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання. Завданням освітнього процесу є не тільки навчити, сформувати певні вміння та навички, розвинути творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров’я учнів. Цьому допомагає використання в навчальному процесі здоро’язберігаючих технологій.