РОЛЬ І МІСЦЕ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Олександр Григорчук (Київ, Україна) |    Скачать статью

Весь тернистий шлях цивілізації, кожен його етап – це постановка і розв’язування все нових, що постають перед людством, задач [1]. Усе свідоме життя людині доводиться розв’язувати різноманітні задачі. У школі, коледжі, інституті чи університеті учні і студенти роблять це за завданням викладачів, працівники на роботі – виконуючи службові обов'язки, а в побуті – в силу життєвої необхідності.