РОЗВИВАЄМО ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КУЛЬТУРИ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

  Валентина Александрова (Київ, Україна) |    Скачать статью

«Творча особистість», «творчий підхід», «творчі успіхи», «мислити творчо», «прояв творчості»... Ці поняття в суспільстві є показниками професіоналізму, високої кваліфікації, одним з основних критеріїв при виявленні кращого серед кращих. Адже саме здатність до творчості та творення ми насамперед вважаємо атрибутом обдарованості, таланту, генія.