ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ

  Вікторія Черватюк (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Багатоманітність управлінської діяльності, єдність та взаємозв’язок, притаманні управлінню, форми й методи керівництва, а також види зворотного впливу об’єктів управління на функції суб’єктів – усе це неминуче відбивається у відповідних документах, за допомогою яких органи управління реалізують свої рішення.