ПРОБЛЕМИ МІЖМОВНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ-УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ ВИМІРІ

  Світлана Байдацька, Катерина Боровик (Київ, Україна) |    Скачать статью

Інтерес до вивчення польської мови в Україні невпинно зростає. Цьому сприяють зміцнення українсько-польської співпраці в різних галузях освіти, науки, культури та економіки. Близькість обох слов’янських мов також визначає популярність польської мови серед українців, однак така значна, на перший погляд, подібність двох мовних систем часто призводить змішування лексико-граматичних форм рідної мови та мови, що вивчається як іноземна. Таке явище у науковому світі диференціюється як інтерференція. До ґрунтовного і об’єктивного дослідження цієї наукової проблеми зверталися такі науковці як І.О. Бодуен де Куртене, О.Баранівська, Ю.О. Жлуктенко, О.О.Селіванова, А.М. Кравчук.