СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: КОМУНІКАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  Марія Лашкіна (Київ, Україна) |    Скачать статью

Технологічні інновації в комунікативній сфері, що активно розвиваються і запроваджуються останні роки, змінюють соцієтальний простір держав. Глобалізаційні процеси затягують у свій вир майже усі країни світу. Наукові дослідження глобальних впливів на соцієтальний простір, ціннісну сферу та пошуки інноваційних підходів до вирішення соціальних проблем державним управлінням є актуальними для всіх країн світу, особливо для тих, що розвиваються. Архаїчні форми управління державою, що побудовані на корупційних схемах, непотизмі та авторитаризмі перестають відповідати потребам суспільств. І винахід людства, комунікативна технологія Інтернет, принесе ще немало сюрпризів, зокрема, для інституту держави. Недарма представники кампанії Googlе У.Шмідт та Д.Коен назвали її „найбільшим в історії анархічним експериментом”[6,11]. Комунікативні технології вже відіграють важливу роль в участі та змінах ступеню концентрації влади та її перерозподілу від держави та суспільсних інститутів до безпосередньо громадян. В таких умовах гостро постає питання, що є актуальним з часів Платона, „справедливості, як необхідності віддавати кожному, те, на що він заслуговує” [5, 96]. Останні події 2013-2014 років в деяких країнах світу й в Україні підтверджують тези проголошені вище. Водночас, виникає питання, чи здатні сучасні механізми, практики та, безпосередньо, вся система державного управління України відповідати викликам, що ставить розвинений комунікативний світ?