ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Ольга Нагуляк (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

У сучасних умовах розвитку системи освіти вагомого значення набуває впровадження ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему, а також пошук нових форм організації навчання поза її межами. До їх числа належить і метод проектів, хоча він не є принципово новим явищем у науці та практиці.