ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

  Тетяна Кириченко (Переяслав, Україна) |    Скачать статью

Профільне навчання створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів та потреб здобувачів освіти. Профільне навчання найповніше реалізовує принцип особистісно- зорієнтованого навчання,що значно розширює можливості здобувача освіти у виборі власної траєкторії.