ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

  Яніна Савельєва (Переяслав, Україна) |    Скачать статью

В­ умовах сьогодення актуальною є проблема збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку, яка тісно пов’язана із підготовкою дитини до школи. Про важливість збагачення мовлення дітей лексикою зазначено в документах, що регулюють освітню діяльність закладів дошкільної освіти, зокрема у Базовому компоненті дошкільної освіти і у Законі України «Про дошкільну освіту».