ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

  Наталія Воробей (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Соціальна психологія – складне культурне явище, що жодним чином, не зводиться тільки до наукової форми свого існування. Людині, як істоті, включеній в складні й різноманітні відносини і взаємодії з іншими людьми, завжди був властивий соціально-психологічний тип мислення, що й породило різні форми існування соціальної психології.