МІСЦЕ ПСИХОЛОГА НА ВИРОБНИЦТВІ

  Багінська Ліза (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Технічний прогрес в інформаційних технологіях, сфері обслуговування, промисловості незмінно супроводжується підвищенням ролі кваліфікованого персоналу організацій в досягненні високої ефективності діяльності підприємства. Зростає і коло фахівців, від надійності та якості роботи яких залежить прибуток організації. Все частіше до суб'єктів системи управління людськими ресурсами відносять крім власне персоналу також і партнерів, клієнтів, споживачів даної організації. Людські ресурси організації являють собою сукупність знань і досвіду, здібностей і талантів, оригінальних ідей і мудрості людей, що працюють як усередині організації, так і в тісному контакті з нею.