КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

  Марина  Гамага (Покровськ, Україна) |    Скачать статью

Актуальною проблемою сучасної України є дослідження поняття «людський потенціал».Яке ширше розкриває  характеристику соціально-економічних, культурних, екологічних та інших аспектів умов життя сучасної людини. Це обґрунтовується різними аспектами формування регіональної політики. По-перше, існує необхідність детального методу оцінювання людського розвитку в регіонах, для вимірювання різних аспектів формування людського потенціалу; по-друге, необхідність об’єктивно оцінювати діяльність територіальних громад, для чого виникає необхідність визначення комплексу основних цільових показників соціально-економічного розвитку.