ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

  Валерія Бугайова, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Скачать статью

Транспорт є невід'ємною частиною суспільного життя. Згідно з тлумачним словником сучасної української мови, транспорт - це галузь, що обслуговує різні види й ділянки перевезень і має в розпорядженні всі види перевізних засобів. Але в кримінально-правовому розумінні транспорт - це не тільки перевезення когось або чогось, а й транспортування нафти та газу за допомогою трубопроводів. Тому розділ XI Особливої частини Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає захист безпечного переміщення на залізничному, водному, повітряному, автомобільному, міському електричному транспорті та магістральному трубопровідному транспорті. Категорія безпеки виступає як умова для нормальної реалізації наданих Конституцією України й гарантованих державою прав, свобод та обов'язків, що виникають у механізмі суспільних відносин у сфері руху й експлуатації транспорту. Порушення прав, свобод і обов'язків у цій сфері може призвести до загибелі людей, пошкодження або знищення транспорту й інших суспільно небезпечних наслідків.