ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

  Каміла Назарова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Сімейні правовідносини, як відомо, є найбільш складною сферою колізійного регулювання. З одного боку, міжнародне сімейне право - це невід'ємна складова міжнародного приватного права в цілому, з усіма властивими їм принципами й підходами. З іншого, - об'єкт міжнародного сімейного права досить специфічний, тому що характерною рисою сімейних відносин є сильний зв'язок із соціальним і культурним контекстом, у якому вони мають місце, влучення їх під дію цілого кола соціальних регуляторів, таких як, наприклад, релігія, мораль і т.п. Це обумовлює особливу чутливість сімейних відносин до спроб їхнього регулювання на основі іноземного права.